Friday, July 13, 2007

ရွာေဖြဖတ္ရွဳမိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (၉)

ကားလ္မာက္စ္အေၾကာင္း

ကားလ္မာက္စ္က ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႕ အေတာ္ေလး ပတ္သတ္သူပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒအေၾကာင္း သိပ္ေရးခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ အရင္းရွင္စီးပြားေရးကို ေလ့လာစူးစမ္းၿပီး အဲဒီစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္..။ အဲဒီစကားက အေတာ္ေလးအေရးပါပါတယ္..။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အဲဒီျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာရပ္ေတြကို စီးပြားေရး ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ေျဖရွင္းလို႕ လံုး၀မရဘူး၊ တျခား နည္းလမ္းေတြနဲ႕လည္း ေျဖရွင္းလို႕ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အဲဒီျပႆနာ ဆိုတဲ့ဟာေတြက အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ လကၡဏာေတြ ျဖစ္ေနတယ္..။ အဲဒီျပႆနာေတြကပဲ အရင္းရွင္စနစ္ဆိုတဲံ အေဆာက္အဦးကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ႏိုင္မယ့္ အရာေတြျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႕ မာ့က္စ္က ေဟာပါတယ္။


မာ့က္စ္ရဲ႕ဘ၀

၁၈၁၈ မွာ ဂ်ာမဏီ ထရီယာၿမိဳ႕က ဂ်ဴးလူလတ္တန္းစား မိသားစုကေန ေမြးဖြားခဲ့သူ မာ့က္စ္ကို သူ႕ဖခင္ရ႕ဲ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေဘရြန္ဘက္ဖာလင္းက စာသင္ေပးခဲ့တယ္..။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီၿမိဳ႕မွာပဲ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီး သြားတယ္။ အဲဒီကေန ဘြန္းတကၠသိုလ္သြားၿပီး ဥပေဒ ပညာသြားၿပီးသင္တယ္။ အမွုအခင္းကိစၥေတြကို ၿငီးေငြ႕လာတဲ့ မာ့က္စ္ဟာ အေတြးအေခၚေတြ စိတ္၀င္စားေပ်ာ္ေမြ႕လာတယ္..။ ဒီလိုကေန ဘာလင္တကၠသိုလ္ကို ေျပာင္းၿပီး ေက်ာင္းတက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက Hegelian philosophy (ေဟဂဲလ္ ဒႆန) ေခတ္စားၿပီး သင္ၾကားပို႕ခ်ေနခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။

စကားမစပ္ ေဟဂဲလ္ရဲ႕ ဒႆနတခ်ိဳ႕ ထည္႕ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူမွုဘ၀ဟာ မျပတ္လွုပ္ရွား ေျပာင္းလဲေနတယ္။ အယူအစတိုင္း အင္အားတိုင္မွာ သူနဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ အင္အားတစ္ခု ျဖစ္လာတယ္..။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီအင္အားႏွစ္ခု တိုက္မိၿပီး ေျပာင္းလဲမွု ျဖစ္တယ္..။ မာ့က္စ္တင္ျပခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္တိုင္းဟာ သူနဲ႕ဆန္႕က်င္မယ့္ အင္အားစုတစ္ခုျဖစ္လာၿပီးေတာ့ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အရင္းအျမစ္ေျပာင္းလဲမွု ျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ေဟဂဲလ္ရ႕ဲ ဒႆနကို အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၄၁မွာ ဒႆနိက ေဗဒဆိုင္ရာ ပါရဂူဘြဲဲ႕ရၿပီး Jenny ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ လက္ထပ္ၿပီး ဒႆနိကဆရာအေနနဲ႕ အလုပ္မရေတာ့ ကလံုးၿမိဳ႕မွာ Rheinische Zeitung သတင္းစာမွာ အယ္ဒီတာ၀င္လုပ္ပါတယ္။ လစ္ဘရယ္လ္ အယူအစေတြ ေဇာင္ေပးေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ မာ့ခ္စ္ရ႕ဲ သတင္းစာကို တစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ အာဏာပိုင္တို႕က ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရပ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကေန ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီကို ေျပာင္းလာရတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ေတြ႕တယ္.။ ဖရက္ဒရစ္ အိန္းဂဲလ္စ္ (Frederick Engels) နဲ႕ စေတြ႕တယ္။


(Frederick Engels)

အဲဒီအခ်ိန္မွာ Frederick Engels က စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္တယ္..။ The Condition of the Working Class in England ဆိုတဲ့စာအုပ္။ မာ့ခ္စ္နဲ႕ အိန္းဂဲလ္စ္တို႕ဟာ စိတ္ဓါတ္ခ်င္းတူ အျမင္ခ်င္းတိုက္ဆိုင္ၿပီး ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ျဖစ္သြားတယ္..။ မွတ္မွတ္သားသား ျဖစ္ရတာက မာ့ခ္စ္ရဲ႕ ဘ၀ေနာက္ပိုင္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အိန္းဂဲလ္စ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့တာ ဆိုတာပဲ။

မာ့ခ္စ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေတြးအျမင္ေတြဟာ သူ႕ကို ပါရီမွာ ဆက္ေနခြင့္မရပါဘူး..။ ေနာက္ေတာ့ လန္ဒန္ကို သြားေနရတဲ့အေျခအေနေရာက္သြားပါတယ္..။ မာ့ခ္စ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ဘ၀ေနာက္ပိုင္း ၃၃ႏွစ္လံုးလံုး လန္ဒန္မွာ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

မာ့က္စ္ေရးခဲ့ ေတြးခဲ့တာေတြ

မာ့က္စ္က အရင္းရွင္စနစ္ စီးပြားေရးလည္ပတ္ပံုေတြ ေျပာတယ္..။ စီးပြားေရးရာ သမိုင္းစဥ္အတြင္းမွာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေနရာက႑ကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႕ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္..။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ တိုင္ျပည္တစ္ခုမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးသမိုင္းတစ္ခုရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလို႕ သံုးသပ္တယ္။

လူရဲ႕အစမွာ စီးပြားေရးဆိုတာ ဟင္းစားရွာ၊ သစ္ဥတူး၊ သစ္ရြက္ေျခြကေန စတယ္။ အဲဒီကေန ေနရာတစ္ေနရာ သတ္မွတ္ၿပီး ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးတာ..။ အဲဒီကေန ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စီးပြားေရးကို ေျပာင္းတယ္..။ အဲဒီမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ေျမရွင္ေတြကို သူတို႕ထြန္ယက္ထားရတဲ့ သူတို႕ တပင္တပန္း ထုတ္လုပ္ထားရတဲ့ ထြက္ကုန္ေတြကို တစိတ္တပိုင္း ဆက္သရတာ..။ အဲဒီမွာ ေျမရွင္ေတြက သူ႕ကုန္ ကိုယ့္ကုန္ကို ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဖလွုယ္တာေတြ လုပ္တယ္..။ ဒီကေန အရင္းရွင္စနစ္ ျဖစ္လာတယ္..။

ေနာက္တစ္ဆင့္ေရာက္ေတာ့ နည္းပညာသစ္.. စက္ယႏၱယား အသစ္ေတြ ေပၚလာတယ္..။ အဲဒါ ပွ်မ္းမွ်အေနနဲ႕ လူေနမွုအဆင့္အတန္းကို ျမွင့္လိုက္တာ..။ ေကာင္းတဲ့အခ်က္လို႕ ေျပာလို႕ရတယ္..။ လယ္ယာေက်းလက္မွာ အခ်ည္းအႏွီး အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ေခၚၿပီး အလုပ္လုပ္ခိုင္းလို႕ရသြားတဲ့အတြက္လည္း ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္လို႕ သူသံုးသပ္တယ္..။

အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြထက္က စာရင္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ ပိုမ်ားေနတယ္..။ အဲဒါေတြက အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ သရုပ္သကန္ျဖစ္ေနေတာ့ အေျပာင္းအလဲြလုပ္လို႕ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူး..။ မာ့က္စ္ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ ေၾကျငာစာတမ္းမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ ေရးသားထားတာ ေတြ႕ရတယ္..။ အခမဲ့ ပညာေရး၊ အခမဲ့ ျပည္သူ႕စာၾကည္႕တိုက္၊ ကေလးအလုပ္သမား ခိုင္ေစမွု ရပ္နားေရး၊ ၀င္ေငြအနည္းအမ်ားအလိုက္ အျမတ္ခြန္ အဆင့္ဆင့္ တိုးျမင့္ေကာက္ခံေရး၊ အေမြဆက္ခံမွုအားလံုး ရပ္စဲေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္တစ္ခု ထူေထာင္ေရး.. စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္..။ ဒါ.. သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကုစားလို႕ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွာထုတ္ျပထားတာပါ..။

ဒါေပမယ့္ သူက အဲဒီနညး္လမ္းေတြဟာ ေဆးၿမီးတိုေတြပဲ..။ ဘယ္လိုကုကု ေသကို ေသမယ့္မသာတစ္ေကာင္လို အရင္းရွင္စနစ္ က်ဆံုးမယ္ဆိုတာ သူယံုၾကည္တယ္..။

အရငး္ရွင္တို႕ ေခါင္းပံုျဖတ္နည္း

အလုပ္သမားေတြဆီကေန ေခါင္းပံုျဖတ္တဲ့နည္းလမ္း သံုးခုရွိတယ္ ေျပာပါတယ္..။ ပထမတစ္နည္းက တစ္ေန႕တာ အလုပ္ခ်ိန္ကို တိုးလိုက္တာ…။ လုပ္ခ အေျပာင္းအလဲကလည္း မရွိ၊ အလုပ္ခ်ိန္ပဲ တိုးလိုက္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြဆီကေန တစ္ေန႕တာအတြက္ အပိုထုတ္လုပ္မွု ပိုရလာႏုိင္တယ္..။

ဒုတိယနည္းက အလုပ္လုပ္ႏွုန္း တိုးျမွင့္လိုက္တာ..။ အလုပ္သမားေတြ ေ၀့မေနေအာင္ လုပ္ထားတာ..။ အခ်ိန္ကို အတိအက် ခ်ၿပီး လုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳး..။ တစ္ေယာက္က လိုက္ၿပီးၾကပ္မတ္ေပးတယ္.။ အလုပ္သမားေတြ မခိုမကပ္ႏိုင္ေအာင္ လုိုက္လုပ္တယ္..။ ေန႕လည္ေန႕ခင္း နားခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်တယ္..။ ပံုမွန္ ၁၀၀ ထုတ္ႏိုင္ရင္ တစ္ေန႕ကို ၁၁၀ ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ လုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳး..။ ေနာက္တစ္နည္းက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္..။ ပစၥည္းကို ေပါေခ်ာင္ေကာင္းသံုးပစ္တာ..။ အဲဒီအခ်က္ လုပ္ႏိုင္သလို အလုပ္သမားကို လခေလွ်ာ့ပစ္တာ..။ ဥပမာ ေယာက္်ားအလုပ္သမားဆိုရင္ ပိုေပးရတယ္..။ ေစ်းေပါေအာင္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားနဲ႕ ကေလးအလုပ္သမားေတြ ထည္႕ၿပီးခိုင္းပစ္တယ္..။ ဒါမ်ိဳးကို ေခၚတာ..။ အဲဒီအတြက္ လုပ္ခစရိတ္ သက္သာတယ္..။ ပစၥည္းစရိတ္သက္သာတယ္..။

အၿပိဳင္အဆိုင္

အဲဒီလို ေခါင္းပံုျဖတ္မွုေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆိုတဲ့ တြန္းအားကို လိုက္ရွာေတာ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မွုဆိုတာ သြားေတြ႕တယ္..။ ၿပိဳင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေတြဟာ အျမတ္အစြန္းရဖို႕ဆိုတာ သိပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး..။ ၿပိဳင္ဘက္ထက္ မသာရင္ေတာင္ တန္းတူမလုပ္ႏိုင္ရင္ အဲဒီလုပ္ငန္း ဂန္႕သြားမွာပဲ..။ ဒီေတာ့ အလြယ္ဆံုးနည္းက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုးျဖစ္ဖို႕ လုပ္.. အျမတ္အစြန္း မ်ားမ်ားက်န္ဖို႕လုပ္.. လုပ္ငန္းရွင္သန္ တည္တန္႕ေနဖို႕လုပ္.. အဲဒါေတြကေန ပိုၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္မွုေတြ ျဖစ္လာရတယ္..။

(အခ်ိန္ရရင္ ဆက္ေရးပါမည္)

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home